Izvajanje gradbenih del

*

Rušenje objektov

*

Gradbena mehanizacija

*

Prevozi in vgradnja betona

*

Izdelava polmontažnih kamnitih in betonskih opornih zidov

*

Omnia stropni paneli in omnia stenski paneli

*

Železokrivnica

*

Izposoja in opravljanje storitev z lahko in težko mehanizacijo

*

Gradbena obrtniška dela