KAMNITI IN BETONSKI POLMONTAŽNI OPORNI ZIDOVI

Posebej dobre rezultate dosegamo z izdelavo in montažo polmontažnih armirano betonskih in kamnitih opornih zidov in ograj.

PRINCIP IZDELAVE

PRIMER MONTAŽE

PRIMERI ZIDOV