Rušenje tovarne Utok v Kamniku

Rušenje klavnice na Poljanah v Ljubljani