STROPNI PANELI - OMNIA PLOŠČE

Stropni paneli so sestavljeni iz armirano-betonskih omnia plošč debeline 5 do 6 cm z vgrajeno armaturo spodnje cone stropne plošče in z rešetkastimi, statik nosilci. Na gradbišču se postavi armatura zgornje cone, nato se pa zalije stropna plošča do polne višine.

Shema stika dveh omnia plošč - plošča nosilna v eni smeri

Shema stika omnia plošč z dvojnim stenskim panelom

Stropne omnia plošče narejene v delavnici in pripravljene za transport na gradbišče

Omnia plošče nad bazenom na kompleksu Kolovec

Montaža stropnih omnia plošč na že zmontirane dvojne stenske panele